Overzichtelijke verkoopcijfers

Grafieken en rapporten brengen helderheid binnen de dagelijkse werking

In het verleden tastte deze klant deels in het donker wat betreft actuele gerapporteerde verkoopcijfers. Na studie en uitwerking door Web Industry heeft de klant nu ten alle tijde een actueel "live" overzicht van de verkoopcijfers, met intelligente filters en overzichtelijke grafieken en rapporten.

Deze klant maakte gebruik van een bestaand vastomlijnd softwarepakket waarbinnen de bestelbonnen geregistreerd werden, maar had geen algemeen goed overzicht over de verkoopcijfers, wat het moeilijk maakte om analyses te kunnen doen om verdere verkoopstrategieën op te stellen en marketingcampagnes uit te werken.

Aangezien het bestaande pakket niet uitbreidbaar was, diende een oplossing gezocht te worden om een beter overzicht van de verkoopgegevens te krijgen.

De vragen die deze klant zich stelde, waren de volgende:

  • Welke van onze producten verkopen goed/slecht?
  • Welke hoeveelheden verkopen we en wat zijn de trends doorheen het jaar, op basis van product(groep)?
  • Welke van onze winkels verkopen het beste en zit daar verschil op basis van product(groep)?
  • Welk verdeling hebben we tussen particulieren en zakelijke klanten?
  • Hoe verhouden de maandcijfers zich t.o.v. de vorige jaren?

De opzet van deze oplossing kwam tot stand na grondig overleg met de klant. In samenspraak worden de belangrijkste vragen op papier gezet, waarna Web Industry bestudeert hoe dit d.m.v. automatisatie het beste kan opgelost worden.

Door middel van een gecentraliseerd beveiligd platform in de cloud wist Web Industry deze pertinente vragen op te lossen. De klant kan nu “live” een actueel overzicht van haar verkoopcijfers opvragen. Dit systeem werkt à la minute, wat wil zeggen dat verkopen onmiddellijk bij ondertekenen van de bestelbon in het platform zichtbaar worden. De klant heeft op de verkoopafdeling een LED-display voorzien waarop, op basis van dit platform, het actuele maandcijfer “live” getoond wordt, om zo de werknemers te motiveren.

Door gebruik te maken van een intelligente zoekrobot en -filters is het heel eenvoudig om met een paar klik de juiste informatie te filteren. Deze context-gebaseerde filters weten welk type data ze moeten filteren, waardoor men op een intelligente, maar kinderlijk eenvoudige, manier selecties kan maken.

Voor de grafieken werd gekozen om data op dezelfde intelligente manier te behandelen, om niet te vervallen in enkele standaard grafieken, maar om een dynamische oplossing te krijgen, waarbij de gebruiker zelf de nodige selecties kan maken om te visualiseren. Grafieken op maat zijn vaak een goede oplossing, maar in dit geval wou de klant zelf de touwtjes in handen houden en de nodige flexibiliteit inbouwen, waarvoor Web Industry dan ook gezorgd heeft.

Na verkoop dienden producten tevens door de eindklanten geregistreerd te worden, wat in het bestaande softwarepakket niet opgevangen kon worden. Web Industry zorgde ervoor dat het nieuwe platform deze stap wel kon ondervangen, zodat deze informatie mooi gecentraliseerd bleef.

Projecten in een notendop

Uitleggen wat Web Industry precies doet, is geen evidentie. Aan de hand van enkele van onze voltooide projecten krijgt u inzicht wat we voor uw bedrijf kunnen betekenen.

En nu?

Theorie is mooi, maar ons echt leren kennen doet u via een persoonlijk gesprek. We komen graag vrijblijvend bij u langs om te luisteren hoe we u verder kunnen helpen.