Business Intelligence dashboard

Geavanceerde mathematische formules en dataverwerking brengen structurele data naar de cloud

Een groot bedrijf had enorm veel ongestructureerde brondata van verschillende divisies, maar voor het management was er geen totaaloverzicht. Web Industry leverde een BI dashboard op dat meer dan 12 verschillende databronnen "live" mathematisch analyseerde en cijfers produceerde die voorheen onmogelijk leken.

Binnen een groot Belgisch bedrijf hadden verschillende afdelingen hun eigen software-oplossingen draaien die – voor die afdeling - nuttige data kon exporteren. Echter was het een huzarenwerkje om élk jaar:

  • de correcte data te verzamelen,
  • en die data in een goed leesbare en interpreteerbare vorm te gieten,

opdat management een goed overzicht over de cijfers van de verschillende afdelingen kon krijgen.

Web Industry stelde voor om een business intelligence dashboard te ontwikkelen, niet op maat van elk type data, maar volgens een "open principe" waarbinnen quasi elk courant type data zou passen en geanalyseerd kon worden. Dit platform zou continu "live" alle data, volgens beschikbaarheid, verwerken zodat er dagelijks, en niet jaarlijks, een up-to-date en duidelijk overzicht van de bedrijfscijfers waren.

Tevens werd het mogelijk afdelingen automatisch te signaleren dat hun data verwacht werd als die niet tijdig aangeleverd werd en konden ook afdelingsspecifieke, of op maat van de gebruiker, of volgens geografisch gebied, rapporten gegenereerd worden.

Omdat alle gegevens onder één platform ondergebracht werden, was het ook mogelijk om analyses tussen criteria van verschillende afdelingen d.m.v. wiskunde formules te doen, op zowel dagelijkse-, wekelijkse-, maandelijkse- als kwartaalbasis.

Om alle data zo overzichtelijk mogelijk tot bij de gebruikers te brengen, werd naast een overzichtelijke spreadsheet met kleurcodes voor trends en objectieven/targets, gebruikt gemaakt van verschillende type grafieken. Volgens gebruikersniveau konden op het beveiligd gebruikersportaal specifieke KPI's getoond worden, alsook indicaties of een bepaald cijfer binnen de verwachtingen viel, opdat een bepaalde evolutie snel opgemerkt kon worden. Ook uitgebreidere op maat grafieken waren mogelijk volledig volgens de wensen van de klant.

Een belangrijke voorwaarde voor succes van het platform was een consistente aanvoer van structurele data, waarbij het platform een ondersteunende functie bood, door afdelingen van de nodige feedback te voorzien bij laattijdig opleveren van bepaalde data of wijzigingen in formaat van automatische imports van bepaalde databronnen van externe platformen te melden.

Bij ingebruikname heeft het volledige bedrijf, van afdeling tot management, kunnen profiteren van een compleet en duidelijk overzicht van cijfers. Dit viel dusdanig in de smaak dat de Europese zetel van het bedrijf eenzelfde oplossing wou implementeren.

Projecten in een notendop

Uitleggen wat Web Industry precies doet, is geen evidentie. Aan de hand van enkele van onze voltooide projecten krijgt u inzicht wat we voor uw bedrijf kunnen betekenen.

En nu?

Theorie is mooi, maar ons echt leren kennen doet u via een persoonlijk gesprek. We komen graag vrijblijvend bij u langs om te luisteren hoe we u verder kunnen helpen.