Waarom Web Industry?

Ervaring, kennis en een luisterend oor

Web Industry kan terugblikken op 20 jaar ervaring binnen de wereld van analyse en ontwikkeling van software op maat, met klanten als Nissan Belux, Nissan Nederland, Tech Data en The Phone House, maar naast internationale bedrijven ook talrijke KMO’s. Twintig jaar... dat is ongeveer het begin van het commerciële internet wereldwijd en daar hebben we onze eerste stevige stappen gezet.

Als mensen ons vragen wat Web Industry precies doet, is dat heel moeilijk om te omschrijven. We kunnen ons werk niet vervatten onder één noemer, omdat we ons binnen de software-wereld niet in één vakje willen verstoppen. Zoals reeds gezegd, we leveren geen eenheidsworst, want dan kan je ons even goed tussen de rest van het schap zetten en zijn we evenveel waard als eender welk ander softwarebedrijf.

We zijn het stapje ervoor: de architect, de zaklamp in het donker, de GPS voor onderweg of om 't even hoe je 't wil noemen. Kortom: de helpende hand.

Het gebeurt zelden of nooit dat we op de vraag van een klant negatief moeten antwoorden. We houden onszelf graag voor dat alles mogelijk is. Met de nodige ervaring en kennis van zaken komen we doorgaans al een heel eind. Voeg daar de waardevolle en onmisbare input van de klant aan toe en dan heb je een mooi recept voor succes.

We kunnen het niet anders omschrijven dan een ervaren schipper die reeds vele zeeën doorvaren heeft. We zijn geen bedrijf dat zich toespitst op één technologie, maar verruimen continu onze kennis om zo'n goed mogelijk totaalbeeld te behouden. We zijn niet Microsoft of Apple, we zijn ook niet rechtlijnig web-, desktop- of mobiel-georiënteerd. In functie van onze klant werken we enkel de beste oplossingen uit, op maat van het verhaal dat we voorgeschoteld krijgen.

We verwachten niet dat u bij ons met een welomlijnd probleem komt aankloppen. Ofwel starten we met een leeg canvas en bekijken we wat de mogelijkheden zijn om de efficiëntie te verbeteren, ofwel geeft u ons een hint wat u tracht te bereiken en werken wij voor u de verdere opties uit, waarna we samen - in overleg én (niet onbelangrijk) in mensentaal - alles overlopen. Maar wel steeds met oplossingen die werken, zoals we in het verleden al deden voor onze klanten en zoals we ook in de toekomst zullen blijven doen.

Een overdonderend evangelie-verkondigend mediabureau zijn we niet, maar we durven wel zeggen dat we goed zijn in onze job. Die job is om te luisteren, de juiste vragen te stellen en de zaken te begrijpen, zodat we kunnen beroepen op onze expertise binnen de wereld van de software om de juiste oplossingen voor te stellen in voor iedereen verstaanbare mensentaal ...en niet met computerterminologie van hier tot in Tokyo waar niemand wijzer van wordt. En dat allemaal binnen een aanvaardbaar budget.

Onze visie uit de doeken

Ondernemen en investeren kost geld en U wilt uiteraard dat uw investeringen renderen. Wij helpen u graag vooruit en delen met u graag onze visie over automatisatie op kantoor.

En nu?

Theorie is allemaal wel mooi, maar ons echt leren kennen doet u via een persoonlijk gesprek. We komen graag bij u langs om te luisteren hoe we u verder kunnen helpen.