Efficiëntie verbeteren = noodzaak

Een ketting is maar zo sterk als haar zwakste schakel

Het is een uitspraak die klopt als een bus en zeker ook opgaat als het gaat over het runnen van een bedrijf. Uiteraard is een bedrijf wel wat meer dan een ordinaire rechtlijnige ketting en dat maakt het er voor management zeker niet makkelijker op.

Als manager word je op kantoor overladen met talloze zaken, waardoor het niet altijd evident is het overzicht te bewaren. Binnen een complexe bedrijfsstructuur, of zelfs met een beperkte hiërarchie, is het zaak om vinger aan de pols te kunnen houden, want zelfs die kleinste schakel is nodig om de machine vlot te laten draaien. Maar weet u precies wat die kleinste schakel doet? Gebeurt dat werk ook efficiënt? Of “denkt” u, of uw managers, of die werknemer, te weten dat het werk op z’n efficiënts gaat?

"In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden."

Albert Einstein

Industriële bedrijven automatiseren hun productieprocessen met informatica en robotica. Waarom zouden we niet meer automatiseren binnen de wereld van de paperassen? Ook op kantoor is automatisatie, administratieve vereenvoudiging en optimalisatie van de efficiëntie een must. Veel bedrijven “denken” efficiënt te werken en zijn fier op de aloude Excel met enkele macro’s, de Access databank met enkele formulieren of enkele batch-scripts, maar door gebrek aan interne en up-to-date kennis, of door een onvolledig zicht op de bedrijfsprocessen en de individuele taken van de werknemers, gaat doorgaans veel efficiëntie, tijd en dus ook geld verloren.

Of kent u het verhaal van de ervaren rot in het vak binnen uw bedrijf, een aangenaam persoon met een hele hoop expertise, die plots beslist om naar een ander bedrijf te vertrekken? Veel kennis zit gevangen bij een beperkte groep personen en dat zijn gevaarlijke situaties.

Web Industry streeft ernaar de (in)efficiëntie van bedrijfsprocessen in kaart te brengen en die te verbeteren d.m.v. oplossingen inzake software en automatisatie aan te brengen.

  • Welke afdeling doet wat?
  • Is er al in zekere mate een vorm van automatisatie en zo ja, gebeurt dat op de goede manier?
  • Waar liggen de repetitieve taken en wordt maandelijks, wekelijks of zelfs dagelijks tijd verloren?
  • Wie doet welke taken?
  • Waar liggen de samenwerkingsverbanden en lopen die goed?

Door bedrijfsprocessen onder te brengen in gestructureerde en geautomatiseerde oplossingen, worden belangrijke gegevens gecentraliseerd, veilig bewaard, perfect beheersbaar en wordt kennis verdeeld.

Web Industry is geen reseller van grote softwarepakketten, maar biedt een service aan die uniek is op de markt en puur op maat. We graaien niet uit een pot met kant-en-klare oplossingen, maar we vertrouwen op onze kennis, inzicht en ons luisterend oor om gepaste oplossingen op papier te zetten, en als u wenst, u ook te helpen met de uitwerking ervan.

Wat is het nut?

We horen wel eens mensen die ons zeggen dat ze tevreden zijn met de manier waarop ze werken, maar net zoals een bedrijf naar buiten toe probeert te innoveren en investeren, is het heel belangrijk om ook intern te innoveren. Concurrentie blijft U niet enkel voor door uw aanbod van producten en/of diensten continu onder een loep te houden. Ook intern op de werkvloer moet U ervoor zorgen dat alles optimaal draait.

Een bedrijfsproces kan perfect goed in elkaar steken, maar is het daarom ook efficiënt? Neen! Iemand kan in een tijdspanne van één uur een taak perfect naar behoren uitvoeren, maar diezelfde taak kan met de nodige automatisatie wellicht veel sneller, of nog beter, uitgevoerd worden, met alle overige voordelen van informatisering eraan gekoppeld. Als we een klant achteraf horen zeggen: "Wat hebben wij al die jaren toch uitgestoken?" of "We hadden dit veel eerder moeten doen.", dan weten we dat we goed werk verricht hebben.

Het is dus zéker nuttig om automatisatie op de werkvloer in overweging te nemen. Het kan alleszins geen kwaad om u erover in te lichten en daarvoor wil Web Industry graag uw luisterend oor zijn!

Onze visie uit de doeken

Ondernemen en investeren kost geld en U wilt uiteraard dat uw investeringen renderen. Wij helpen u graag vooruit en delen met u graag onze visie over automatisatie op kantoor.

En nu?

Theorie is allemaal wel mooi, maar ons echt leren kennen doet u via een persoonlijk gesprek. We komen graag bij u langs om te luisteren hoe we u verder kunnen helpen.